Turi në fabrikë

image1

PARAQITJE FABRIKE

image2

FORMIMI

image3

PUNIMI

image4

NGJITJE

image5

Presioni i tubave

image6

Mbledhja

image7

PAKETIMI